Välkommen till Framtidens Omsorg!

tre_bilder


Nu har vi egen hemsjukvård!

Framtidens omsorg har nu ett eget hemsjukvårdsteam för dig som har behov av att få
hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.
Hemsjukvårdsteamet består av medicinskt ansvarig sjuksköterska, sjuksköterskor, sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterskor.

Vårt team kan hjälpa dig med provtagningar, omläggningar av sår, läkemedelshantering, skötsel av kateter och sonder samt utprovning införskaffande av hjälpmedel.

Vi har även kostombud i vår verksamhet.

 

Framtidens Omsorg är ett omsorgsföretag som vill arbeta nära Dig och som kan erbjuda Dig den service och omtanke som bara ett litet företag kan. Vi vill vara ett alternativ till de stora omsorgsföretagen.Vi vill ge Dig hög kvalitet på våra tjänster och vi vill vara ett nytänkande företag där våra kunder och vår personal kan trivas och utvecklas.

Vi erbjuder vård- och omsorgstjänster i form av personlig assistans, hemtjänst, boendestöd, ledsagarservice, avlösarservice och hushållsnära tjänster.

Vi ställer höga krav på oss själva och på vår personal för att ge Dig den omsorg Du är värd. Detta får Du genom ett bra och personligt bemötande från oss och från vår kompetenta personal.

 

Du är varmt välkommen till oss på Framtidens Omsorg!

 


 

GS16_nomineringslogotyp_nystartare


 

tillstand

Framtidens Omsorg är godkänd leverantör
av hemtjänst i Gävle kommun