Personlig assistans

tre_bilder

Personlig assistans är en personligt utformad insats som ges åt den som har ett stort och varaktigt funktionsnedsättning och som behöver hjälp för sina grundläggande behov, såsom att sköta sin personliga hygien, klä på och av sig, kommunicera med andra eller att inta måltider.

Rätten till personlig assistans måste beviljas innan man är 65 år.

Insatsen är till för att underlätta vardagen för den funktionshindrade och ge möjlighet att leva som alla andra så långt det är möjligt.

Kommunen utreder och beviljar personlig assistans upp till 20 timmar i veckan. Om behov finns av personlig assistans för mer tid ska man vända sig till försäkringskassan som utreder och beviljar timmar som överstiger 20 timmar per vecka.

Vi utför gärna Din personliga assistans åt Dig. Vi är även behjälpliga vid ansökan om personlig assistans eller vid kontakt med myndigheter. Naturligtvis hjälper vi till med detta utan att Du ska känna Dig tvingad att välja oss som utförare av Din assistans.

Personlig assistans ansöker Du hos till biståndshandläggare som Du når via Västerås stads Kontaktcenter, telefon 021-39 27 25 eller hos Försäkringskassan.