Boendestöd

tre_bilder

Insatsen boendestöd riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Boendestödet består av omvårdnad och insatser i boendet. Stödet kan även bestå av insatser för att komma ut i samhället och bryta isolering.

Syftet med insatsen är att hjälpa den enskilde att kunna bo kvar i det egna boendet samt att ge den enskilde möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället.

Du ansöker om boendestöd hos en biståndshandläggare via Västerås Stads kontaktcenter som du når på telefon 021 – 39 27 25.

Vi hjälper gärna till med din ansökan eller för att svar på dina frågor.