Avlösarservice

tre_bilder

Avlösarservice är ett stöd som gör det möjligt för anhörigaDSC_0033 att få avkoppling och att vid behov kunna utföra sysslor utanför hemmet.

Föräldrar som har barn med funktionsnedsättning kan ibland behöva stöd för att kunna koppla av. Avlösarservice är ett stöd som är till för att föräldrar med barn som har funktionshinder ska kunna få avlösning i omsorgen av barnet för att kunna koppla av och genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i, eller för att kunna ägna sig åt barnets syskon. Avlösarservice kan även ges till den som vårdar en anhörig.

Rätten till avlösarservice ansöker Du hos stadens biståndshandläggare som du kan nå via Västerås Stads kontaktcenter på telefonnummer 021-39 27 25.

Vi hjälper gärna till att utföra Din avlösning.

Vi hjälper gärna till med ansökan.