Vår vision

hjärta_tydligareVår målsättning är att ge Dig service utifrån Dina önskemål och behov och med högsta möjliga kvalitet. Vi vill vara ett utvecklingsledande omsorgsföretag och hitta nya sätt att arbeta på genom lyhördhet, flexibilitet och kompetens.

I vår verksamhet satsar vi på kompetens  vår personalgrupp består av undersköterskor, socionomer och skötare som har många års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Vi har även sjuksköterskor knutna till vår verksamhet och kan anlita experter vid behov.

Du som kund, Dina anhöriga, vår personal och vi som verksamhetsansvariga är betydelsefulla för att vår verksamhet ska ha hög kvalitet. Vi kommer att göra allt vi förmår för att ge Dig den hjälp och det stöd som Du efterfrågar. Du kommer att vara delaktig i hur hjälpen ska se ut och även vilka personer som ska  hjälpa Dig. Därför rekryterar vi personal utifrån Dina behov och önskemål och i nära samarbete med Dig.

Vi kommer att ordna aktiviteter så att Du får möjlighet till en social samvaro med kanske blivande vänner.

För att säkerställa att Du är nöjd och tillfreds med våra insatser och den hjälp Du får, kommer vi att göra kontinuerliga uppföljningar genom hembesök och undersökningar.

Det är angeläget för oss att skapa en bra kontakt med Dina anhöriga, eftersom de sannolikt betyder mycket för Dig. För Din skull och för Dina anhörigas skull, kommer vi att bjuda in till anhörigträffar för  trivsam och gemytlig samvaro.

Vi kommer att kontinuerligt ge vår personal olika utbildningar för att säkerställa att de har hög kompetens och att Du som kund alltid får ett bra bemötande.
Bland annat kommer vi att satsa på följande utbildningar:

– bemötande och etik
– första hjälpen och HLR
– olika former av funktionshinder som vår personal kan komma i kontakt med

För att kunna erbjuda hög kvalitet är det avgörande att all personal har en gemensam syn på vad ett gott bemötande innebär. Ett gott bemötande handlar om att visa respekt för en annan människa. Mänsklig värme, ödmjukhet och omtanke är viktiga ingredienser för oss, men ibland kan det behövas särskild kunskap för att agera på ett lämpligt sätt. Vår personal får kontinuerlig utbildning i bemötande för att säkerställa att Du som kund alltid möts med vänlighet, ödmjukhet och lyhördhet av all vår personal.

Vi är flexibla för Dina önskemål och arbetar för att i möjligaste mån tillgodose dessa. Naturligtvis hjälper vi Dig med rådgivning och ansökningar. Vi hjälper även till att kontakta myndigheter som kommunen och försäkringskassan om Du så önskar. Detta gör vi självklart gratis och utan att Du behöver bli kund hos oss.

Du är varmt välkommen till oss på Framtidens Omsorg!